فاطمه السادات هل اتائی

درباره من

فاطمه السادات هل اتائی
image

مربی گروه آموزشی علوم کامپیوتر @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/3/1)

استنادات

4

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/1)

استنادات

3

مقالات

4

h-index

1

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1389-1387

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1387-1383

کارشناسی

شهید بهشتی

تجارب

مهارت ها

مدیریت پایگاه داده

برنامه نویسی با زبان جاوا

اولویت های پژوهشی

الگوریتم ها و محاسبات موازی

یادگیری ماشین

نظریه محاسبات

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/03
Investigating 1-perfect code using Dominating set
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^فاطمه السادات هل اتائی*, ^سعید محمدیان سمنانی
Optimizing NAO humanoid walking using ABC algorithm
2nd international conf. on Knowledge-based Engineering and Innovation(2015-11-05)
^فاطمه السادات هل اتائی, 8812360016
شناسایی ویروس ها با منطق فازی بر مبنای N-gram فایل
دومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات(2017-12-07)
9222360025, 9211360046, ^فاطمه السادات هل اتائی*
بررسی چالش های توسعه سیستم های ارزیابی خطر آسیب پذیری روز صفر و ارائه راهکار
سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات(2018-11-15)
^مرجان کرامتی*, ^فاطمه السادات هل اتائی
Innovative Cyber-Security Metrics for Intrusion Prevention
سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات(2018-11-15)
^مرجان کرامتی, ^فاطمه السادات هل اتائی
روش های شناسایی ویروس های کامپیوتری
سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات(2018-11-15)
^فاطمه السادات هل اتائی*, ^مرجان کرامتی
Security Model Based Method for Quantitative Risk Evaluation of Zero-Day Attacks
چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2018-10-04)
^مرجان کرامتی*, ^فاطمه السادات هل اتائی
نقدی بر سیستم امتیازدهی به آسیب‌پذیری CVSS
چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2018-10-04)
^مرجان کرامتی*, ^فاطمه السادات هل اتائی
کاربرد مدل های گرافیکی گوسی جزئی در ریاضیات مالی
ششمین همایش ملی ریاضیات و علوم انسانی(2021-02-22)
9711552003*, ^فاطمه السادات هل اتائی, ^سیدمهدی محمودی
مدلسازي و سنجش مزيت رقابتي
محمودي ثاني هانيه(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي پتانسيل اندازه بهينه بانك
ملكوتي نوشين(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقادير ويژه فاصله و لاپلاسين فاقد علامت فاصله و ديسكهاي گرشگورين
رستمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يك روش ناحيه اعتماد غيريكنوا در بهينه سازي نامقيد
ابراهيمي سعيد(تاریخ دفاع: 1397/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضريب ? در چندجمله اي مشخصه گراف هاي منفرد و برخي خواص طيف گراف ها
جهانسوزي الناز(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه همگرايي سراسري روش هاي BFGS و PRP تحت شرايط جستجوي خطي ولف اصلاح شده
وردان جلال(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رهيافتي جديد براي قطعه بندي معنايي تصوير باشبكه عصبي كانولوشن
ملكي جو اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيربخش هاي فرد K3,3 در گرافهاي دو بخشي
ميري مينا(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كارايي ? – سره و كارايي سره قوي در مسائل بهينه سازي چندهدفي
رحمتي نسب زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از بهينه سازي فازي و تصادفي در بودجه بندي و برنامه ريزي تبليغات تلويزيوني
مشمول ده ايجي سميه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يك روش گراديان مزدوج غيرخطي همگرا براي توابع نامحدب
ميرحسيني نسرين(تاریخ دفاع: 1395/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي DEA جديد براي سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده دومرحله اي
طاعتي فروغ(تاریخ دفاع: 1395/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
halataei@semnan.ac.ir
(+98)2331535753

فرم تماس